کمیسیون انفورماتیک

کانون وکلای دادگستری لرستان

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان لرستان 

به ریاست : آقای دکتر عزت اله خورشیدی 

متشکل از : خانم ها سارا رسا ، ندا فروغی ، حدیث کیانی