اطلاعیه برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری لرستان
14 1395

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

اطلاعیه برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان