معرفی کتاب

معرفی کتاب "تاملاتی بر بیع بین المللی" اثری از جوانان لرستانی آقایان پرویز رحمتی و بهمن رضایی

کانون وکلای دادگستری لرستان
24 1395

معرفی کتاب "تاملاتی بر بیع بین المللی" اثری از جوانان لرستانی آقایان پرویز رحمتی و بهمن رضایی

معرفی کتاب


کتاب "تاملاتی بر بیع بین المللی؛ مجموع نظرات شورای مشورتی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 سازمان ملل متحد " اثری از جوانان لرستانی آقایان پرویز رحمتی و بهمن رضایی کارشناسان ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز است که با مشارکت دکتر حمید رضا علومی یزدی عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به رشته تحریر در آمده است .

بیع بین المللی از رایج ترین قراردادها در عرصه تجارت بین الملل تلقی می شود.  کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد نیز تلاشی موفق در زمینه ایجاد هماهنگی و یکنواختی در این خصوص شناخته شده است. کتاب "تاملاتی بر بیع بین المللی؛ مجموع نظرات شورای مشورتی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 سازمان ملل متحد "  مجموعه نظرات شورای مشورتی کنوانسیون بیع بین المللی است که در طول سی و پنج سال از حیات کنوانسیون در خصوص موضوعات غامض و پیچده آن و یا در مقام ارائه پاسخ به سوالات حادث در مورد کنوانسیون ارائه شده است . این شورای مشورتی متشکل از جمعی از دانشمندان و حقوق دانان از کشور های مختلف است که سابقه درخشانی در حقوق تجارت بین الملل و بطور خاص این کنوانسیون دارند، برخی از اعضای این شورا از تدوین کنندگان پیش نویس و تنظیم کنندگان متن نهایی کنوانسیون بوده اند. از اینرو مداقه ها و تاملات عالمانه این شورا که در شانزده نظریه مشورتی مندرج در این کتاب انعکاس یافته می تواند راهنمای علمی و عملی مفیدی برای حقوقدانان، وکلا، مشاورین و دانشجویانی باشد که در عرصه قراردادهای تجاری بین المللی فعالیت می کنند .