دکتر مهدی شهیدی

دکتر مهدی شهیدی – متولد ۱۳۱۳، قزوین – اخذ گواهی اجتهاد – وکیل پایه یک دادگستری – اخذ دکترای دولتی در حقوق خصوصی از فرانسه – استاد و از اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(دانشگاه ملی سابق) – استاد نمونۀ دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۲ – استاد نمونۀ دانشگاه های کشور در سال ۱۳۸۰ و . . .

کانون وکلای دادگستری لرستان
27 1392

دکتر مهدی شهیدی – متولد ۱۳۱۳، قزوین – اخذ گواهی اجتهاد – وکیل پایه یک دادگستری – اخذ دکترای دولتی در حقوق خصوصی از فرانسه – استاد و از اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(دانشگاه ملی سابق) – استاد نمونۀ دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۲ – استاد نمونۀ دانشگاه های کشور در سال ۱۳۸۰ و . . .

دکتر مهدی شهیدی

خودزندگینامه نوشت دکتر مهدی شهیدی:

اینجانب مهدی شهیدی، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی(ملی سابق) [در سال ۱۳۱۳] در یک خانوادۀ فرهنگی و علمی در شهر قزوین زاده شدم و پدرم را در سنین کودکی از دست دادم.

پس از دورۀ ابتدایی و متوسطه به اخذ دیپلم ریاضی و مدارک دانشگاهی، به موازات مطالعات در ادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول و سایر علوم مربوط و اخذ گواهی اجتهاد نائل آمدم.

پس از موفقیت در مسابقۀ ورودی دانشگاه در رشته های مختلف ریاضی، ادبی، طبیعی مانند علوم ریاضی، پزشکی، حقوق و اقتصاد، رشتۀ حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران را برگزیدم؛ پس از گذراندن دوره های لیسانس و فوق لیسانسِ حقوق خصوصی با درجۀ ممتاز و با گذراندن دورۀ کارآموزی، پروانۀ وکالت دادگستری را به دست آوردم؛ سپس به کشور فرانسه عزیمت کردم و ظرف مدت کوتاهی که تا آن زمان سابقه‎ای برای آن معلوم نشده، دوره D.E.S را در حقوق خصوصی و D.E.S در علوم کیفری را طی کردم و دکترای دولتی(Etat) را در حقوق خصوصی اخذ کردم و رسالۀ دیگری برای دکترای علوم کیفری در پاریس ثبت کردم که پس از بازگشت به ایران به علت اشتغال زیاد مجال گذراندن رساله این رشته را نیافتم.