اطلاعیه کانون وکلای دادگستری لرستان در خصوص وقوع سیل اخیر در استان

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری لرستان در خصوص وقوع سیل اخیر در استان

کانون وکلای دادگستری لرستان
14فروردین 1398

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری لرستان در خصوص وقوع سیل اخیر در استان

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری لرستان در خصوص وقوع سیل اخیر در استان

همکاران گرامی سیل ویرانگری که استان سرفراز لرستان در حال مقابله با آن است قلب های تک تک ما را آکنده از غم و اندوه نموده است. راه های مواصلاتی مسدود شده ، اموال بسیاری تخریب و تعداد کثیری از خانواده ها  در سراسر استان خانه و کاشانه خود را از دست داده  اند و در شرایطی بسیار دشوار به سر می برند. از این رو کانون وکلای دادگستری لرستان همچون همیشه در کنار مردم عزیز استان ایستاده است و به نوبه خود از هیچ تلاشی برای جبران و کاهش آلام ناشی از این رویداد تلخ فروگذار نخواهد کرد.

در این راستا از عموم همکاران دعوت می شود با همدلی و همراهی و با محوریت کانون وکلای دادگستری لرستان صرفا از طریق شماره حساب ۰۱۰۷۱۵۶۶۸۹۰۰۷ و شماره شبا IR540170000000107156689007 بانک ملی ایران به نام کانون وکلای دادگستری لرستان ، کمک های نقدی خود را واریز نموده تا در اسرع وقت در اختیار سیل زدگان استان قرار گیرد. همچنین همکاران گرامی می توانند کمک های غیر نقدی خود را به محل کانون تحویل نموده تا هرچه سریعتر به محل های آسیب دیده ارسال گردد. 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان