قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1397

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1397

کانون وکلای دادگستری لرستان
05خرداد 1398

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1397

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1397

کلاس توجیهی پذیرفته شدگانی که پرونده ایشان تکمیل بوده و موفق به اخذ پروانه کارآموزی شده اند، روز شنبه مورخ 98/3/18 رأس ساعت 9:30 در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری لرستان برگزار خواهد شد. 

* حضور کارآموزان محترم سی دقیقه قبل از شروع کلاس در محل کانون الزامی است. ( آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری لرستان)