نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور امروز هفتم مرداد به میزبانی کانون مرکز در تهران تشکیل شد.

کانون وکلای دادگستری لرستان
08مرداد 1398

نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور امروز هفتم مرداد به میزبانی کانون مرکز در تهران تشکیل شد.

نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور امروز هفتم مرداد به میزبانی کانون مرکز در تهران تشکیل شد.

در این جلسه  که آقای سرمد فتح الهی مدیر روابط عمومی کانون لرستان نیز حضور داشتند، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به روابط عمومی در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

۱- ایجاد سیستم هماهنگ برای تولید اخبار مربوط به نهاد وکالت

۲- تبادل اخبار روابط عمومی کانون های سراسر کشور از طریق شبکه های اجتماعی و وبسایت کانون ها

۳- دعوت از اساتید حوزه روابط عمومی برای آموزش مسئولین روابط عمومی کانون ها

۴- برگزاری نشست ها و جلسات فصلی بین کانون ها در حوزه روابط عمومی

۵- تولید محتوای فرهنگی موثر مشترک فی ما بین کانون ها با قابلیت انتشار از طریق کلیپ، نماهنگ ، بنر و ...

۶- فرهنگ سازی استفاده از نهاد وکالت و وکیل دادگستری از طریق آموزش همچنین مقرر شد جلسه بعدی مدیران روابط عمومی کانون ها ، به میزبانی کانون اصفهان در شهر اصفهان برگزار شود.

 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان