نتایج انتخاب اعضای هیات مدیره کانون

نتایج انتخاب اعضای هیات مدیره کانون

کانون وکلای دادگستری لرستان
12آبان 1398

نتایج انتخاب اعضای هیات مدیره کانون

نتایج انتخاب اعضای هیات مدیره کانون

در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ جلسه هیات مدیره  کانون وکلای دادگستری لرستان در محل کانون تشکیل و اعضای هیات رئیسه به اتفاق آرا به شرح  ذیل تعیین و معرفی گردیدند  :

۱- دکتر   یوسف رضایی مفرد        رئیس

۲- آقای همایون ازادی         نائب رئیس
۳- آقای محسن ملکشاهی    بازرس
۴- دکتر  کیانوش هادی پور   عضو اصلی
۵- دکتر  فیروز احمدی          عضو اصلی


روابط عمومی کانون وکلای  دادگستری  لرستان