آخرین اخبار

رای شماره 1626 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398-01-28

رای شماره 1626 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسـخه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٢۶ مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

ادامه مطلب...
رای شماره 1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398-01-28

رای شماره 1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
رای شماره 1935 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398-01-28

رای شماره 1935 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398-01-28

رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
فرآیند حذف 4 صفر از پول ملی آغاز شد

1398-01-28

فرآیند حذف 4 صفر از پول ملی آغاز شد

ادامه مطلب...
جامعه محوری دکترین پلیس

1398-01-28

جامعه محوری دکترین پلیس

ادامه مطلب...
زنان و هزارتوی قانونگذاری

1398-01-27

زنان و هزارتوی قانونگذاری

ادامه مطلب...
تبعات تعیین ظرفیت برای آزمون وکلالت

1398-01-27

تبعات تعیین ظرفیت برای آزمون وکلالت

ادامه مطلب...
گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت به قوه قضاییه ارجاع شد

1398-01-27

گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت به قوه قضاییه ارجاع شد

ادامه مطلب...
جزییات زمان و مکان مصاحبه علمی - شفاهی داوطلبان آزمون قضات سال 1397

1398-01-27

جزییات زمان و مکان مصاحبه علمی - شفاهی داوطلبان آزمون قضات سال 1397

ادامه مطلب...
رای شماره 1917 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398-01-27

رای شماره 1917 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
رای شماره 1919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398-01-27

رای شماره 1919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
چاپ و انتشار 2 عنوان کتاب در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی

1398-01-27

چاپ و انتشار 2 عنوان کتاب در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی

ادامه مطلب...
کلاهبرداری تلگرامی تحت عنوان یک موسسه خیریه

1398-01-27

کلاهبرداری تلگرامی تحت عنوان یک موسسه خیریه

ادامه مطلب...
طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران

1398-01-26

طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران

ادامه مطلب...
خرید و فروش اقلام امدادی هلال احمر پیگرد قضایی دارد

1398-01-26

خرید و فروش اقلام امدادی هلال احمر پیگرد قضایی دارد

ادامه مطلب...

جاذبه های گردشگری لرستان