آخرین اخبار

قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است

1398-11-29

قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

ادامه مطلب...
زندانی درچه شرایطی می تواند از پابند الکترونیکی استفاده کند؟

1398-11-29

زندانی درچه شرایطی می تواند از پابند الکترونیکی استفاده کند؟

ادامه مطلب...
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چه شرایطی دارد ؟

1398-11-29

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چه شرایطی دارد ؟

ادامه مطلب...
آخرین زمان درخواست صدور فوری شناسنامه

1398-11-29

آخرین زمان درخواست صدور فوری شناسنامه

ادامه مطلب...
نحوه ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

1398-11-28

نحوه ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

ادامه مطلب...
موارد صدور قرار وثیقه

1398-11-28

موارد صدور قرار وثیقه

ادامه مطلب...
استفاده از سلاح سرد چه مجازاتی دارد؟

1398-11-28

استفاده از سلاح سرد چه مجازاتی دارد؟

ادامه مطلب...
بررسی 52 درصد پرونده های قصور پزشکی در تهران

1398-11-28

بررسی 52 درصد پرونده های قصور پزشکی در تهران

ادامه مطلب...
راننده ای که خودرویش به پارکینگ منتقل چه حقوقی دارد ؟

1398-11-27

راننده ای که خودرویش به پارکینگ منتقل چه حقوقی دارد ؟

ادامه مطلب...
اگر خودروی فردی مانع ورود به پارکینگ منزل شود، چه باید کرد؟

1398-11-27

اگر خودروی فردی مانع ورود به پارکینگ منزل شود، چه باید کرد؟

ادامه مطلب...
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

1398-11-27

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

ادامه مطلب...
نظریه مشورتی

1398-11-27

نظریه مشورتی

ادامه مطلب...
نفقه شامل فرزندان حاصل از لقاح مصنوعی هم می شود

1398-11-27

نفقه شامل فرزندان حاصل از لقاح مصنوعی هم می شود

ادامه مطلب...
حمایت های قانونی برای مطالبه مهریه

1398-11-27

حمایت های قانونی برای مطالبه مهریه

ادامه مطلب...
آغاز ثبت‌نام مشمولین امریه سربازی قوه قضاییه ویژه اردیبهشت

1398-11-26

آغاز ثبت‌نام مشمولین امریه سربازی قوه قضاییه ویژه اردیبهشت

ادامه مطلب...
نظریه مشورتی

1398-11-26

نظریه مشورتی

ادامه مطلب...

جاذبه های گردشگری لرستان