امروز سه شنبه 01 اسفند 1396
پذیرش آزمون وکالت 1395 به صورت بومی
پذیرش آزمون وکالت 1395 به صورت بومی

حسب تصمیم مورخ 11/6/1395 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان  در آزمون وکالت 1395   صرفاً از داوطلبانی که بومی استان لرستان باشد پذیرش بعمل خواهد آمد . 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند