شرایط اختصاصی پذیرش کار آموزان وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان

شرایط آزمون وکالت 95(بومی پذیری)

کانون وکلای دادگستری لرستان
12مهر 1395

شرایط آزمون وکالت 95(بومی پذیری)

شرایط اختصاصی پذیرش کار آموزان وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان

شرایط اختصاصی پذیرش کارآموزان وکالت برای کانون وکلای دادگستری استان لرستان

 

 

 

پیرو اطلاعیه پیشین افراد ذیل بومی تلقی می شوند:

1-     متقاضی متولد لرستان باشد

2-     داوطلبان شرکت در ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان لرستان باید در پنج سال منتهی به برگزاری آزمون در قلمرو استان لرستان سکونت داشته باشند.

3-     در صورت اشتغال به تحصیل دانشگاهی در خارج از استان لرستان، ملاک پنج سال آخر قبل از آغاز تحصیل دانشگاهی است

4-     اشخاص شاغل در استان اعم از رسمی و غیررسمی، دولتی و غیردولتی و فرزندان و همسران آنان

 

ضمنا شرایط احراز شرایط فوق از طریق اسناد مثبته و استعلام از مراجع رسمی به عمل خواهد آمد.

 

 

 

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان