اعلام نتایج آزمون اختبار 1395

اعلام نتایج آزمون اختبار 1395

کانون وکلای دادگستری لرستان
21بهمن 1395

اعلام نتایج آزمون اختبار 1395

اعلام نتایج آزمون اختبار 1395

 

 

نتایج آزمون اختبار 1395

 

 

رتبه

شماره پروانه

معدل کل

1.       

500

16.71

2.       

484

16.64

3.       

504

15.92

4.       

493

15.78

5.       

485

15.71

6.        

502

15.35

7.       

520

15.28

8.       

394

15.25

9.       

419

15.17

10.   

476

15.03

11.   

480

15

10

488

15

10

510

15

12.   

486

14.85

13.   

516

14.78

14.   

483

14.35

15.   

506

14.28

14

489

14.28

16.   

487

14.25

17.   

448

14.21

18.   

463

14.17

19.   

474

14.10

20.   

499

14.03

21.   

492

13.78

20

497

13.78

22.   

424

13.50

23.   

473

13.42

22

503

13.42

24.   

477

13.32

24

514

13.03

25.   

491

12.57

25

482

12.57

26.   

521

12.14

27.   

425

11.85

28.   

490

11.07

29.   

470

10.96

30.   

412

9.85