امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
برنامه آزمون اختبار 1396
برنامه آزمون اختبار 1396

 

 

 

 

با سلام و احترام

برنامه آزمون اختبار سال 1396 به شرح زیر اعلام میگردد.

 

                                                  امتحانات کتبی

1-   حقوق مدنی                                 5/11/96                        ساعت 14-16

2-   حقوق تجارت                               6/11/96                        ساعت 10-12

3-   ایین دادرسی مدنی                        6/11/96                        ساعت 14-16

4-   حقوق جزای عمومی                       7/11/96                       ساعت 10-12

5-   حقوق جزای اختصاصی                  7/11/96                        ساعت 14-16

6-   آیین دادرسی کیفری                       8/11/96                     ساعت 10-12

7-   ثبت و امور حسبی                       8/11/96                      ساعت 14-16

 

امتحانات شفاهی

 

1-   حقوق مدنی                        9/11/96                         ساعت 9-17

2-   ثبت و امور حسبی                9/11/96                        ساعت 9 – 17

3-   آیین دادرسی مدنی                10/11/96                        ساعت 9-17

4-   حقوق تجارت                     10/11/96                         ساعت 9-17

5-   حقوق جزای اختصاصی           11/11/96                     ساعت 9 – 17

6-   آیین دادرسی کیفری              11/11/96                       ساعت 9-17

7-   حقوق جزای عمومی             12/11/96                       ساعت 9-17 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند