برنامه آزمون اختبار 1396

اعلام زمان بندی آزمون اختبار 1396

کانون وکلای دادگستری لرستان
26آذر 1396

اعلام زمان بندی آزمون اختبار 1396

برنامه آزمون اختبار 1396

 

 

 

 

با سلام و احترام

برنامه آزمون اختبار سال 1396 به شرح زیر اعلام میگردد.

 

                                                  امتحانات کتبی

1-   حقوق مدنی                                 5/11/96                        ساعت 14-16

2-   حقوق تجارت                               6/11/96                        ساعت 10-12

3-   ایین دادرسی مدنی                        6/11/96                        ساعت 14-16

4-   حقوق جزای عمومی                       7/11/96                       ساعت 10-12

5-   حقوق جزای اختصاصی                  7/11/96                        ساعت 14-16

6-   آیین دادرسی کیفری                       8/11/96                     ساعت 10-12

7-   ثبت و امور حسبی                       8/11/96                      ساعت 14-16

 

امتحانات شفاهی

 

1-   حقوق مدنی                        9/11/96                         ساعت 9-17

2-   ثبت و امور حسبی                9/11/96                        ساعت 9 – 17

3-   آیین دادرسی مدنی                10/11/96                        ساعت 9-17

4-   حقوق تجارت                     10/11/96                         ساعت 9-17

5-   حقوق جزای اختصاصی           11/11/96                     ساعت 9 – 17

6-   آیین دادرسی کیفری              11/11/96                       ساعت 9-17

7-   حقوق جزای عمومی             12/11/96                       ساعت 9-17