اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1396

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1396

کانون وکلای دادگستری لرستان
28دی 1396

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1396

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1396

 

 

 

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1396

 

 

 1- امین محمدی   2- زینب میر پور ( شماره شناسنامه – 22)   3- عباس مرادی   4- محمد رئوف   5 - فاطمه عزیزی عبدی   6- رضا ملک محمدی   7- احمد مرادی   8- احمد عسگریان نادی   9- زیبا حیدری کردعلیوند   10- سامان آزادی   11- فرشته حسنوند   12- سجاد نادری رمضان آباد   13- علی شیرپور   14- علی راستی پور   15- علی یاسمی (شماره شناسنامه – 6566)   16- مهران زمان پور   17- محمد حسینی (شماره شناسنامه – 99)   18- اکرم حبیبی   19- شیرین شاه منصوری   20- امید یاری پور (شماره شناسنامه – 779)   21- احسان امرایی   22- پوریا فرهمند   23- صفورا علیزاده   24- همت ملایی یارولی (شماره شناسنامه – 430)   25- عیوب حسنوند   26- یزدان فرخشاهی   27- سارا فرضی پوریان   28- ایمان کرم پوریان   29- حمید جمشیدی   30- میلاد رحیمی   31- رضا یادگاری   32- فرشته رستمی   33- صدیقه سرلک   34- اشکان شمسی (شماره شناسنامه – 4200116278)   35- محمد زارعی   36- هدا کمالی   37- سیده زینب هاشمی   38- امیر میرزایی   39- فاطمه بخشی پور   40- فاطمه میرزایی   41- امین مراد نژاد   42- محمود یارمحمدی   43- زهرا پولادوند   44- صادق حسنوند   45- ایرج نصیریان