پیام تسلیت - کانون خوزستان

تسلیت به مناسبت درگذشت جناب آقای احمد باغ وردانی

کانون وکلای دادگستری لرستان
24دی 1397

تسلیت به مناسبت درگذشت جناب آقای احمد باغ وردانی

پیام تسلیت - کانون خوزستان

 

 

بنام يزدان پاك

درگذشت همكار پيش كسوت،معلم اخلاق،رياست پيشين كانونهاي وكلاي دادگستري استانهاي خوزستان و لرستان جناب آقاي احمد باغ ورداني موجب تالم و اندوه فراوان گرديد.فقدان آن عزيز سفر كرده كه اسوه پايمردي و  اخلاق حرفه اي بود را به جميع همكاران آن کانون محترم تسليت مي گوييم