اعلام اسامی کارآموزان واجد شرایط شرکت در آزمون اختبار 1397

اسامی واجدین سرایط شرکت در آزمون اختیار 1397

کانون وکلای دادگستری لرستان
03بهمن 1397

اسامی واجدین سرایط شرکت در آزمون اختیار 1397

اعلام اسامی کارآموزان واجد شرایط شرکت در آزمون اختبار 1397

 

 

 

اعلام اسامی کارآموزان واجد شرایط شرکت در آزمون اختبار 1397

 

امانی مرضیه

ایمانی ربابه

حیدری حمزه

سبحانی فر علی

سپهوند حمیرا

سپهوند سجاد

عینی سپیده

کاکولوند سجاد

نیک منش بهاره

ویسی کن کبود چنگیز

محمد حسن چگنی

احمدی رضا

بیرانوند احد

پارسا امیر

محمدی شهر بانو

عدیوی فاطمه

بیرانوند علی

پیریایی رضوان

بیرانوند سهیلا

شاهوردی سعید

قادری مهرناز

بیگی هرباغ حمزه

چراغی حمید

حیدری فرزاد

محمدی میلاد

عطایی مسعود

عالی پور عباس

جمشیدیان مهرداد

شفیع زاده روح الله

عبدالی بارند محمدعلی

بهرامیان خیاط سجاد

دالوند علی

روزبهانی فاطمه

دارابیان جعفر

رشیدی نیا سمیرا

منتی جواد

گودرزی سمیه

آزادبخت مصطفی

آریانژاد ناهید

موسی پور وحید

کریمیان ایرانشاهی علی

زینیوندیان کاظم

مرادی مجید

علی پور علی

امرایی نبی اله

امرایی میلاد

درویشی هرمز

محسنی نبی

محمدی یداله