اعلام زمان حضور پذیرفته شدگان آزمون وکالت1397 جهت تعیین شهر محل اشتغال

اعلام زمان حضور پذیرفته شدگان آزمون وکالت1397 جهت تعیین شهر محل اشتغال

کانون وکلای دادگستری لرستان
31فروردین 1398

اعلام زمان حضور پذیرفته شدگان آزمون وکالت1397 جهت تعیین شهر محل اشتغال

اعلام زمان حضور پذیرفته شدگان آزمون وکالت1397 جهت تعیین شهر محل اشتغال

 

 

 

 

 

اطلاعیه : با سلام و احترام

پذیرفته شدگان محترم آزمون وکالت سال 1397 خواهشمند است جهت تعیین شهر محل اشتغال و تحویل فرم تعیین وکیل سرپرست در زمان اعلام شده به کانون مراجعه فرمایند.

 • رومی پور کیومرث           سه شنبه مورخ 3/2/1398       ساعت : 9:30
 • عادلی علی                   سه شنبه مورخ 3/2/1398        ساعت : 9:30
 • شرفی چگنی مجید           سه شنبه مورخ 3/2/1398        ساعت : 9:40
 • کبودی ترابی رضا            سه شنبه مورخ 3/2/1398         ساعت : 9:50
 • عزیزپور   خسرو           سه شنبه مورخ 3/2/1398         ساعت :   10:00
 • فلاح    زینب              سه شنبه مورخ 3/2/1398         ساعت : 10 :10
 • شرفی   فروزان             سه شنبه مورخ 3/2/1398         ساعت :10:20
 • سبزیاری  محمد              سه شنبه مورخ 3/2/1398        ساعت 10:30
 • پولادین  شبنم               سه شنبه مورخ 3/2/1398         ساعت : 10:40
 • کاظمی  رحمان             سه شنبه مورخ 3/2/1398          ساعت : 10:50
 • فرهمند مسعود             سه شنبه مورخ 3/2/1398           ساعت : 11:00
 • کرم پور فیروزی  میثم       سه شنبه مورخ 3/2/1398          ساعت :11:10
 • رحمتی  سینا                سه شنبه مورخ 3/2/1398           ساعت : 11:20
 • جافری  روح الله          سه شنبه مورخ 3/2/1398           ساعت :11:30
 • منتی  اکرم                   سه شنبه مورخ 3/2/1398          ساعت : 11:40
 • اعظمی علی فرض          سه شنبه مورخ 3/2/1398           ساعت :11:50
 • عیدی پور وسطی سمیرا     سه شنبه مورخ 3/2/1398         ساعت : 12:00
 • حیات الغیبی سید فاطمه    سه شنبه مورخ 3/2/1398         ساعت : 12:10
 • شکری رحیم                 چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت : 9:30
 • افروغ  هستی               چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت : 9:40
 • مرادی نژاد  حمزه             چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت : 9:50
 • جانجانی گودرزی سحر        چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت :10:00
 • مهرابی علی رضا               چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت :10:10
 • موسوی روزبهانی سیده فاطمه چهارشنبه مورخ 4/2/1398         ساعت :10:20
 • بهنام  نگار                      چهارشنبه مورخ 4/2/1398         ساعت :10:30
 • طهماسبی اسماعیل             چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت :10:40
 • گراوند لیلا                     چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت :10:50
 • غلامی زهرا                     چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت :11:00
 • دالوند افشین                  چهارشنبه مورخ 4/2/1398           ساعت : 11:10
 • کیماسی فاطمه                    چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت : 11:20
 • سلطانی فرد پیمان                چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت :11:30
 • نجاتی فاطمه                     چهارشنبه مورخ 4/2/1398         ساعت : 11:40
 • شعبان فاطمه                   چهارشنبه مورخ 4/2/1398         ساعت : 11:50
 • علی امیدی                      چهارشنبه مورخ 4/2/1398          ساعت  : 12:00
 • خسروی نژاد احسان         چهارشنبه مورخ 4/2/1398            ساعت  : 12:10
 • خادمی شاد علی                پنج شنبه مورخ 5/2/1398           ساعت :  9:30
 • ساکی پور زینب                  پنج شنبه مورخ 5/2/1398          ساعت : 9:40
 • اسکندری مسلم                 پنج شنبه مورخ 5/2/1398          ساعت :9:50
 • شاهیوند مهدی                 پنج شنبه مورخ 5/2/1398            ساعت : 10:00
 • خاکی پویا                       پنج شنبه مورخ 5/2/1398            ساعت : 10:10
 • خسروی محمد                   پنج شنبه مورخ 5/2/1398           ساعت :10:20
 • رضایی سمیه                    پنج شنبه مورخ 5/2/1398            ساعت : 10:30
 • رحمانی سیامک               پنج شنبه مورخ 5/2/1398            ساعت : 40: 10
 • فرزان پور فرشاد               پنج شنبه مورخ 5/2/1398          ساعت : 10:50
 • میرزایی رسول                 پنج شنبه مورخ 5/2/1398           ساعت : 11:00
 • پورحسینی محمد جواد          پنج شنبه مورخ 5/2/1398          ساعت : 11:10
 • محمدی محمد                    پنج شنبه مورخ 5/2/1398           ساعت : 11:20
 • حسنوند پرستو               پنج شنبه مورخ 5/2/1398          ساعت : 11:30
 • دالوند سبحان                 پنج شنبه مورخ 5/2/1398           ساعت : 11:40
 • بهرامی فرد هانیه              پنج شنبه مورخ 5/2/1398             ساعت : 11:50
 • بهزاد مریم                   پنج شنبه مورخ 5/2/1398             ساعت : 12:00
 • بازرگان محمد                پنج شنبه مورخ 5/2/1398             ساعت : 12:10
 • نظری خدا رحم             پنج شنبه مورخ 5/2/1398             ساعت : 12:20

 

*توجه *

پذیرفته شدگان محترم لطفا در ساعت مشخص شده مراجعه فرمایید در غیر این صورت کانون تعهدی در مورد ظرفیت شهر های موجود ندارد .