اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1398

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1398

کانون وکلای دادگستری لرستان
21دی 1398

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1398

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1398

 

 

 

 

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1398 (سهمیه آزاد)

 • هادی بیرجندی
 • مریم مهدیان راد
 • میلاد عزیزی
 • میر حسین زندی دخت
 • حسین حاتمی
 • سعید لطفی
 • حمید رحمانی پور
 • علی آقائی
 • محسن کشوری
 • آیت داوودی
 • حسن تقی پور
 • علی رازانی
 • شهلا شاکرمی
 • مهدی توکلی
 • هادی یاراحمدی
 • حمید بازوند
 • سینا حسنوند
 • افسانه فرهادیان عسگرآبادی
 • مریم تحریری نیا زاغه
 • طیبه عبدالهی اصل
 • طیبه طاهری نیا
 • احمد بادآور
 • مرضیه احمدی
 • اکبر اکبری
 • امیر محمد کردی
 • لیدا نورآیی
 • زهرا انصاری فرد
 • لیدا حیدری
 • مهدی رستمی حسنوند
 • سعید مهدی دخت
 • محمد حیدری
 • علی الواری
 • رضا شاکرمی
 • زهره فرج زاده
 • لیلا کاظمی سوری
 • آیت پهلوانی
 • محمد گودرزی
 • محسن وحدت
 • زهرا لک
 • هما کیانی فرد
 • الهه فهیم پور
 • جلیل سپهوند

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1398 (سهمیه ایثارگر)

 • فائزه رضایی
 • علی یوسفوند
 • مریم شهبازی
 • میلاد شهبازی
 • امین امیری
 • رسول میرزایی
 • سجاد فرجی
 • سمانه بازگیر
 • مهران ابدالی
 • فاطمه سبزواری
 • فائزه ساکی
 • الهام خدادای
 • محمد یوسفوند
 • فاطمه منصوری صحبت آباد
 • فاطمه کاظمی
 • علی ستاری
 • علی راهنورد
 • رضا سپهوند