اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت در هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

هفتمین دوره انتخابات هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری لرستان
13آذر 1401

هفتمین دوره انتخابات هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت در هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

 

 

  ((اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت در هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان))

 

به موجب مصوبه مورخ 1401/09/06 هیات نظارت بر انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان، تاریخ ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره از ابتدا وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/09/19 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/10/03 تعیین گردیده است .

 همکاران واجد شرایط دارای حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری و 35 سال سن می توانند شخصا با در دست داشتن پروانه وکالت معتبر و کارت ملی و چهار قطعه عکس 4*3 در محل کانون وکلای دادگستری لرستان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

 

 

کیانوش هادی پور رئیس هیت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات کانون وکلای لرستان