معرفی کانون

28تیر 97

معرفی کانون

کانون وکلای دادگستری استان لرستان در تیر ماه  1389 تشکیل و هیات مدیره آن در دور اول آقایان

1_ دکتر محمد حسین حجاریان،ریئس  2_محمود حسنوند ،نایب رئیس 3_ محمدحسن حجاریان ،بازرس 4_عباس رحمتی، عضو اصلی 5_غلامرضا رفیعی ، منشی

در دور دوم آقایان

1_غلامرضا  رفیعی،رئیس کانون 2_عزت اله خورشیدی،نایب رئیس 3_بهزادماسوری ،عضو اصلی 4_عباس رحمتی ،بازرس 5_ دکترمحمد حسین حجاریان عضواصلی می باشند

و آقایان 1_محمود حسنوند 2_محمد حدادی 3_محمدحسن حجاریان اعضا علی البدل می باشند.

در دور سوم آقایان

1- دکتر محمد علی رضایی آهنگران ، رئیس کانون 2- کامران تیموری ، تائب رئیس 3- فرشید صادقی نژاد، عضو اصلی 4- احسان اله حیدری ،عضو اصلی 5- دکتر جمشید میرزایی ،عضو اصلی می باشند .

و آقایان 1- عزت اله خورشیدی 2- نصرت اله رومانی 3- بهزاد ماسوری اعضا علی البدل می باشند.

 

دوره چهارم آقایان:

1- دکتر محمدعلی رضائی ریاست کانون، 2- آقای کامران تیموری نایب رئیس و 3-  فرشید صادقی نژاد4- دکتر جمشید میرزائی 5-  بهزاد مومنی مقدم اعضای اصلی و آقایان 1- غلامرضا رفیعی 2- محمود حسنوند 3- عباس رضاییان اعضای علی البدل می باشند .

دوره پنجم آقایان :

1- دکتر کیانوش هادی پور (ریاست کانون )2- دکتر یوسف رضایی مفرد( نایب رئیس )-3 محسن ملکشاهی (بازرس ) - 4 - دکتر فیروز احمدی - 5- همایون آزادی اعضای اصلی و آقایان  حسن شاکرمی ، غلامرضا رفیعی ، عباس رحمتی اعضای علی البدل می باشند. 

دادسرای کانون از بدو تاسیس تا کنون ، دادستان انتظامی و 6 دادیار فعال و سه شعبه دادگاه انتظامی کانون نیز فعال است .

کمیسیون کار آموزی،کمیسیون نقل انتقالات،کمیسیون حقوق بشر،کمیسیون روابط عمومی،کمیسیون پارلمانی،کمیسیون معاضدت و تسخیری ،کمیسیون انفورماتیک ،کمیسیون ورزش، کمیسیون بانوان ،کمیسیون بازرسی و کمیسیون نظارت و بازرسی  نیز مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر اعضاء این کانون بالغ بر شش صدنفر می باشند.