اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

کانون وکلای دادگستری لرستان

اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

 براساس صورت جلسه  هیت مدیره  کانون وکلای دادگستری لرستان مورخ 1402/05/31ترکیب هیت رئیسه این کانون به شرح ذیل می باشد 

  • جناب آقای غلامرضا رفیعی به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان،
  •  
  • جناب آقای حجت اله حیدری مقدم به عنوان نایب رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان،
  •  
  • جناب آقای بیژن مرادی به عنوان بازرس کانون وکلای دادگستری لرستان،
  •  
  • جناب آقای اصغر رضایی مفرد به عنوان دبیر کانون وکلای دادگستری لرستان،
  •  
  • جناب آقای عباس رحمتی به عنوان عضو اصلی هیت مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان.