محتوای صفحه کمیسیون حقوق بشر

محتوای صفحه کمیسیون حقوق بشر

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون حقوق بشر

محتوای صفحه کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر :

به ریاست :مازیاررحمتی 

متشکل از آقایان  سیامک سامانی و محسن باقر پور و عباد لشنی و سعید چگنی  و همچنین خانمها هستی رحمتی و صبا بیرانوندو شوکا یاوریان