محتوای صفحه کمیسیون ورزش و رفاه

محتوای صفحه کمیسیون ورزش و رفاه

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون ورزش و رفاه

محتوای صفحه کمیسیون ورزش و رفاه

کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادگستری لرستان:

رئیس کمیسیون : آقای همایون آزادی

اعضای کمیسیون : آقایان  حجت اله امانی ، میلاد نظری ،عبدالرضا پارسا ،محمدحسین ابراهیمی نیا ، فرشته جودکی ،بهمن بهاروند، عیسی دریکوند ،مصطفی رشیدی ،حجت دولتشاه ،داریوش عزیزی ، جمشید بهادری ، رامین امامی ، فرزاد رضایی،رضا عسگری