اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1394

اعلام نتایج آزمون وکالت 1394

کانون وکلای دادگستری لرستان
28دی 1394

اعلام نتایج آزمون وکالت 1394

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1394

 

 

 

 

اسامی پذیرفته شدگان  آزمون وکالت 1394

1-     سپیده عینی

2-     مصیب احمدوند

3-     حمیرا سپهوند

4-     احسان نظری

5-     زهرا سلاطی

6-      فرشته دوستی

7-     ربابه ایمانی

8-     شکوفه سپهوند

9-     فاطمه احمدی

10-حسن زیدعلی بیرانوند

11-عزت اله رحیمی

12-چنگیز ویسی کن کبود

13-مرضیه آزادی فرد

14-سهیلا آدینه وند

15-عباد لشنی

16-  بهاره نیک منش

17-سرمد فتح الهی

18-فاطمه ابدالی

19-زهرا نجفی

20-ریحانه فدایی خشکبیجاری

21-سامان دوست محمدی

22-اکرم رستمی پور

23-ناصر کرم زاده علمی

24-نسیم مریدی

25-سمانه پاپی

26-  محمد جعفر فلاح چولاندیم

27-منصور خیری

28-روح اله دارابی

29-اعظم رضایی مقدم

30-حمزه حیدری

31-مرضیه امانی

32-معصومه چراغی

33-سجاد کاکولوند

34-یعقوب محمودی

35-حمزه بیگی هرباغ