جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری لرستان

جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری لرستان
21اسفند 1397

جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری لرستان

جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری لرستان

مورخه 20-12-1397 جلسه کمیسیون حقوق بشر با ریاست و اعضای هیات مدیره کانون‌ وکلای دادگستری لرستان برگزار شد، در این جلسه آیین نامه کمیسیون، با نظر اعضا تدوین  و جهت تصویب نهایی تقدیم هیات مدیره کانون شد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان