نصب بنرهای شهری به مناسبت گرامیداشت روز وکیل مدافع و سالروز استقلال کانون وکلا

نصب بنرهای شهری به مناسبت گرامیداشت روز وکیل مدافع و سالروز استقلال کانون وکلا

کانون وکلای دادگستری لرستان
05اسفند 1398

نصب بنرهای شهری به مناسبت گرامیداشت روز وکیل مدافع و سالروز استقلال کانون وکلا

نصب بنرهای شهری به مناسبت گرامیداشت روز وکیل مدافع و سالروز استقلال کانون وکلا